Jdi na obsah Jdi na menu
 


UŽ JSOU TU VÁNOCE TAK JAKO VLONI

ZÁMĚRY : 

 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí


PODTÉMATA :
• VEČER PŘIJDE MIKULÁŠ
KOUPIL KAPR HODINY


OKRUHY ČINNOSTÍ :

 • smyslové a psychomotorické hry
 • konstruktivní a grafické činnosti
 • hudební a hudebně pohybové činnosti
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • prohlížení a „čtení“ knížek
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
 • spontánní hra, volné hry
 • námětové hry a činnosti
 • hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii ( výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity )
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 • cvičení organizačních dovedností
 • sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte
 • hry na téma rodiny, přátelství apod.
 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností ( slavnosti v rámci zvyků a tradic )
 • aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur ( výtvarné, hudební a dramatické činnosti, účast na kulturních akcích s různými zvyky a tradicemi )

  obrazek-09.jpg

zpět