Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rěžim dne

                            Organizace dne

 

 

 

  • organizace chodu školy je podrobně rozepsána ve školním řádu

  • denní řád je pružný  umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí   

  • z  důvodů nízkého počtu přítomných dětí ráno a odpoledne, spojujeme třídy při scházení a rozcházení dětí,  jinak je spojování tříd omezeno na nezbytnou dobu při absenci učitelek nebo při zajišťování bezpečnosti dětí či různých akcí školy  

  • pohybové aktivity jsou zařazovány denně  děti mají volný přístup k různým tělovýchovným náčiním, mohou se zapojovat do pohybových aktivit organizovaných učitelkou 

  • poměr spontánních a řízených činností je vyvážený,  máme i koutky pro klid a soukromí dětí 

  •  zapojujeme děti do činností spojených se sebeobsluhou a podáváním jídla

 

        Příchod do Mš do 7:50 hod.

 

                             Režim dne

 

5:45 – 10:00           příjem dětí, ranní filtr, hravé činnosti

                               dle volby dětí, individuální práce,

                               hygiena, svačina, didakticky zaměřené

                               činnosti ve skupinách i individuálně

10:00 – 11:30          pobyt venku – vycházky do okolí,

                                na školní zahradě

11:30 – 12:00          hygiena, oběd, příprava na odpolední

                                odpočinek

12:00 – 14:00          mladší děti spánek, nespavé děti

                                odpočinek + náhradní klidové

                                aktivity

14:00 – 14:30          hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:00          odpolední zájmové činnosti dle volby

                                dětí, individuální práce,

                                pobyt venku na školní zahradě

 

 

        Režim dne je orientační, přizpůsobuje se potřebám dětí !!!!!

 

        V průběhu celého dne je dodržován pitný režim !!!